alt8

Omvisning på Campus Ås

Om litt under et år vil Veterinærhøgskolen være i full drift i sine nye flotte lokaler på Ås.

Dette blir et utrolig løft for Veterinærstudiene samt et generelt løft for Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). De imponerende nye byggene er i ferd med å ferdigstilles med Statsbygg som byggherre. Innflytting vil skje våren/sommeren 2020 og alt skal være klart til studiestart i august 2020. Mottaks- og gevinstrealiseringsprosjektet hos NMBU ledes av Trond Furuberg fra Marstrand. Prosjektet har ansvaret for funksjonsbeskrivelser av arealer og utstyr nødvendig for undervisning, forskning og klinikkdrift, testing og mottak av alt teknisk utstyr og installasjoner, overtakelse av bygget med utstyr, utvikling og implementering av nye IKT systemer, virksomhetstesting og ikke minst planlegging og gjennomføring av flytting av aktiviteten fra Veterinærhøgskolens lokaler på Adamstuen i dag til de nye lokalene på Campus NMBU i Ås.

Prosjektet er i hovedsak bygget opp av dyktige internt ansatte fra NMBU Veterinærhøgskolen og Ås. Prosjektet har hatt et godt samarbeid med ÅF Digital Solutions AS når det gjelder IKT- programmene, Metier OEC vedr. generell prosjektplanlegging og Relokator vedr. flytting.

NMBU

Vi i Marstrand hadde en dag ute av kontoret og tok turen til Ås for å ta en nærmere titt på den nye Veterinærhøgskolen.

Etter en spennende omvisning i de 63 000 kvm store lokalene av Marstrandansatt Trond Furuberg, fikk vi en mer inngående presentasjon av Tronds rolle i prosjektet. Vi fikk også mye interessant kunnskap om funksjoner i et slikt enestående byggverk, og vi kunne tydelig se for oss hvordan hverdagen til studenter og ansatte vil være om ett år.

 

Litt informasjon om Campus Ås prosjektet ledet av Statsbygg:

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine. Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne.

Veterinærbygget

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Bygget vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m. Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygget gjennomføres som et eget prosjekt, det samme gjelder uteområdene.

Brukerutstyr

Veterinærbygget vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon.

Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner og omfatter utstyr til Veterinærbygget og Senter for husdyrforsøk.

God samordning med byggeprosjektet er vesentlig for å få en optimal helhetlig løsning. Det legges stor vekt på arbeid med dette. Utstyret som har påvirkning på bygget må anskaffes tidlig for å sikre at bygg og utstyr tilpasses hverandre. Den største andelen av budsjettet for utstyrsinnkjøp (ca. 65-70 prosent) omfatter løst utstyr som anskaffes fra 2018. Arbeidene med brukerutstyr vil pågå helt frem til bygget åpner for ansatte og studenter i 2020.

Fellesbygget

Fellesbygget vil være et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende og vil inneholde kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom døgnet, sesongen og året. Bygningen vil integreres i Fougnerhaugen på skånsom måte, og vil ha hovedinngang direkte fra Uraksen, det nye parkområdet som blir bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus.

Uteområder

Det skal anlegges et stort park- og landskapsområde på vel 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus.

Overvannshåndtering er en sentral del av parkprosjektet, der vann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger. Det skal bygges et vannspeil sentralt i parken, bekkeløp som har funksjon som flomvei og damanlegg som renser vannet før det slippes videre til Årungen. Parken skal beplantes med et stort antall stauder, busker og trær. Det legges vekt på å skape gode muligheter for utendørs studier, opphold og trivsel.