Hva er en konseptvalgutredning (KVU)?

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Ved hjelp av grundige vurderinger og analyser øker man sannsynligheten for suksess.

Det legges til grunn at store statlige investeringsprosjekter gjennomføres med følgende faseinndeling: