Virksomhetsutvikling

I en verden preget av bærekraft som premiss, raske endringer i rammebetingelser, teknologiutvikling teknologi, nye arbeidsformer, så er det behov for å løfte blikket. Innenfor tjenesteområdet Virksomhetsutvikling gjør vi det. Vi bistår prosjektvirksomheter på noen utvalgte områder som:

– Bærekraft

– Team og ledelse

– Samspill som gjennomføringsmodell

– Helthetlig eierstyring og porteføljestyring i virksomheter

– Strategi og virksomhetsstøtte