Virksomhetsutvikling.

I en verden preget av bærekraft som premiss, raske endringer i rammebetingelser, teknologiutvikling teknologi, nye arbeidsformer, så er det behov for å løfte blikket. Innenfor tjenesteområdet Virksomhetsutvikling gjør vi det. Vi bistår prosjektvirksomheter på noen utvalgte områder som:

  • Bærekraft
  • Team og ledelse
  • Samspill som gjennomføringsmodell
  • Helthetlig eierstyring og porteføljestyring i virksomheter
  • Strategi og virksomhetsstøtte
Ny som prosjektleder