KURS OG KOMPETANSEHEVING.

Å skape reell kundeverdi er viktig for oss som jobber i Marstrand.

Til syvende og sist er det evnen organisasjon og de ansatte har til å sette kompetanse ut i handling som avgjør verdien av kompetanseheving. Vår erfaring er at kompetanseheving gir størst verdi når dette er koblet til konkrete utviklingsmål for organisasjon og individ og at disse følges opp gjennom mentoring direkte knyttet til utøvelse i hverdagen.

Marstrand tilbyr kurs og kompetanseheving innenfor ledelse, prosjekteierstyring, prosjektledelse, team og teamutvikling, kontrakt og samspillprosjekter. Det er Marstrand som har etablert «sertifisert samspillsleder».

I tillegg til tradisjonelle kurs og sertifiseringer som egner seg til å skape felles innsikter og kunnskap så introduserer nå Marstrand en liten revolusjon innenfor kompetanseheving – Mentorprogrammet Høyt Presterende Ledelse. Med dette programmet tar vi med deg på en reise hvor du og din organisasjon går fra håp og antagelser til kontinuerlig forbedring på ekte.