KURS OG KOMPETANSEHEVING.

Å skape reell kundeverdi er viktig for oss som jobber i Marstrand.

Til syvende og sist er det evnen organisasjon og de ansatte har til å sette kompetanse ut i handling som avgjør verdien av kompetanseheving. Vår erfaring er at kompetanseheving gir størst verdi når dette er koblet til konkrete utviklingsmål for organisasjon og individ og at disse følges opp gjennom mentoring direkte knyttet til utøvelse i hverdagen.

Marstrand tilbyr kurs og kompetanseheving innenfor ledelse, prosjekteierstyring, prosjektledelse, team og teamutvikling, kontrakt og samspillprosjekter. Det er Marstrand som har etablert «sertifisert samspillsleder».