KURS OG WORKSHOPS.

Kursene vi her har beskrevet er kun eksempler på hva vi kan levere av kurs. Se for øvrig modulene vi har som del av Sertifisert samspillsleder – vi kan også levere disse som selvstendige kurs.

Ta kontakt hvis du savner noe din bedrift har behov for, eller du ønsker å drøfte hvordan du best løser dine, ditt prosjekts eller din organisasjons behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og evne.