Mentorprogrammet Høyt Presterende Ledelse – HPL.

Er kontinuerlig forbedring og innovasjon viktig for deg?

Endring skjer ikke gjennom gode intensjoner alene. Funn fra utviklingsprogrammet Høyt presterende team viser at det ikke mangler på beskrivelser og kunnskap om beste praksis og fremtidens beste praksis. Problemet er at det i alt for liten grad følges.

Folk vet hva de burde gjøre, men gjør det ikke, enten fordi det ikke etterspørres, at man ikke «får lov», eller fordi man ikke klarer… Suksessen står på utøvelse og evne.

Tenker du at høy prestasjon og gode resultater kommer an på folka og hva de gjør, og at hva du gjør faktisk kan påvirke hvordan andres prestasjon blir?

Mentorprogrammet HPL (Høyt Presterende Ledelse) er arenaen der vi gjør noe med dette!

Snakk med Geir om Mentorprogrammet nå!