Artikler – Kontrakt

Her kan du lese om våre erfaringer om kontraktstrategi.

uten

Slik overholder entreprenører kravet til varsling «uten ugrunnet opphold»

Standardkontraktene som brukes i norsk bygge- og anleggsnæring inneholder mange potensielle fallgruver for entreprenørene. Særlig hodebry skaper varslingsreglene i NS 8405 og NS 8407 hvor det fremgår at entreprenøren kan […]

NS 8407, NTK 15 eller noe nytt?