Lilletorget 1

Prosjektbeskrivelse:

Lilletorget 1 er en av Entras eiendommer og utviklingsprosjekter i Oslo sentrum. Det har gått seks år siden Entra først sendte inn et planinitiativ for eiendommen, og det grundig reviderte forslaget omfatter et nytt og miljøledende næringsbygg på tomten i tillegg til tiltak som vil berike nærområdet for folk som ferdes, arbeider og lever der. Bygget vil få et lavt karbonavtrykk, og målet er å bli et FutureBuilt ZERO-prosjekt med solfangst og sirkulære prinsipper. Fasaden er utformet for å være vennlig og imøtekommende, grønn og tilpasset omgivelsene. Bruddene i fasaden med vegetasjon vil hindre fallvinder og forbedre lokalklimaet rundt bygget, samt bidra til variasjon og opplevelse med grønne planter og balkonger. Det er Code arkitektur som har tegnet forslaget.

Prosjektet skal være miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet, vil utfordre gjeldende høyhusstrategi og byutvikling, samt bidra til sosial bærekraftig utvikling av området Grønland/Nedre Akerselva. Gjeldende konsept er basert på vesentlig energiproduksjon basert på solceller på tak og fasader, naturlig ventilasjon, muligens massivtre konstruksjoner og har som mål å bli et forbilde-prosjekt; FutureBuilt Zero. Arealprogrammet er på ca. 44.000 kvm BTA. Som en del av avklaringsfasen er det vurdert rehabilitering og ombruk. Prosjektet ligger i et belastet område i byen og arbeide med sikkerhetsstrategien favner bredt og inkluderer blant annet også Crime prevention through environmental design (CPTED) som ledd i gevinstrealiseringen. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2026, og planforslag sendes inn sommeren 2021.

– Lilletorget har en helt spesiell plass i Oslo ved Akerselven og Vaterlandsparken. Viktige bygg som Oslo Plaza, Oslo Spektrum og Posthuset er Lilletorgets naboer, og landets største kollektivknutepunkt, Oslo S, er to minutter unna. Her vil vi bygge et ikonisk og innovativt bygg hvor miljøinnovasjon, arkitektur og byutvikling går hånd i hånd, sier Kristin Haug Lund som er direktør prosjekt og teknisk i Entra.

I forbindelse med utviklingen av Lilletorget 1, foreslår Entra og Stiftelsen Norges Varemesse en løsning som vil gi et etterlengtet løft til området rundt Vaterlandsparken. Området er i dag preget av barrierer og mørke logistikk- og parkeringsarealer. Den foreslåtte løsningen innebærer et underjordisk garasjeanlegg som blant annet skal benyttes av turnébusser og trailere i forbindelse med arrangementer i Oslo Spektrum. Å få store kjøretøy bort fra gateplan vil bidra til å frigjøre uteområder som muliggjør en oppgradering av Vaterlandsparken og områdene rundt. Felles for begge parter i samarbeidet er at de ønsker å åpne opp området ved å gjøre det lysere og triveligere, slik at det blir en attraktiv gangforbindelse og møteplass for flere enn i dag.

– Vi er strålende fornøyde med å ha funnet en løsning på parkeringsutfordringene i området sammen med Stiftelsen Norges Varemesse. Det muliggjør ytterligere byutvikling hvor dagens parkeringsplass kan utvikles som en forlengelse av Vaterlandsparken, til det beste for hele Oslos befolkning, sier Horn.

Nedkjøring til den ca. 2000 kvadratmeter store parkeringsgarasjen blir fra Stenersgata, mellom Oslo Spektrum og Lilletorget 1.

– Vår kartlegging viser at det er et stort behov for ute- og lekeområder for barna i området. Vi ønsker at vårt prosjekt på Lilletorget bidrar til en mer levende Vaterlandspark som stimulerer til variert bruk og kan brukes av hele Oslos befolkning. Dette initiativet ønsker vi å gå i dialog med Oslo kommune om, sier Horn.

Marstrands bidrag:

Alexander Rutle var prosjektleder og ansvarlig for utvikling og front end engineering & design, prosjektstyring og analyse, bistand til etablering av prosjekteierstyringsprosess og tilpasset prosjektmodell.

Prosjekteringsledelse, samt utarbeidelse av gjennomførings- og kontraktsstrategi.

Morten Aagaard og Marie Askjem Barstad  utvikler gjennomføring- og kontraktstrategi, Kristian Roderburg bidrar i et oppdrag med å forbedre økonomistyring i Entras prosjekter. Paul Torgersen og Håvard Skaldebø har levert kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse i 2 omganger som grunnlag for konseptvalg.

Kunde:

Entra

Kundebeskrivelse:

Entra er et eiendomsselskap som tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg. Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Entras satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Prosjektansvarlig Marstrand:

Alexander Rutle // 41442810 // alexander.rutle@marstrand.no