Karen Riddervold tiltrer som leder for Marstrand for H1 2022

Januar – 2022 Karen Riddervold blir ny daglig leder inn i det nyet året 


Marstrand er et tverrfaglig kompetansemiljø, bestående av et konsulentselskap og et advokatkontor, som møtes i prosjektfaget og danner én helhetlig, strategisk prosjektrådgiver. 

Vi har hatt en rivende utvikling fra oppstarten januar 2019, og har det siste året alene ansatt om lag 30 nye medarbeidere. Vi har nylig fått anerkjennelse for vårt unike 

samspill mellom advokat og konsulent ved å bli nominert til Årets Gaselle 2021!  

 

Geir Bergersen har ledet Marstrand frem til nå. Han vil kommende halvår jobbe i redusert stilling mens han er byggherre i privat prosjekt. 

 

Karen Riddervold vil være daglig leder for den samlede virksomheten fra januar 2022. Hun er ansatt som Partner, og har hittil ledet tjenesteområdet Prosjektledelse.  

Hun har erfaring fra virksomhets- og linjeledelse på ulike nivåer fra både medarbeidereid selskap og børsnotert selskapKaren viderefører Marstrands ambisjon om å være Norges mest verdiskapende rådgivningsforetak innen prosjekt gjennom å tilføre verdifull kompetanse innen blant annet verdibasert selskapsledelse og hvordan vi sikrer gode utviklingsmuligheter for våre ansatte. 

Geir vil inneha rollen som CFO samt leder av Marstrand Digi i kommende periode.

Vi er svært fornøyde med at Karen har sagt seg villig til å ta roret, og ser frem til videre utvikling av selskapet under hennes ledelse.