marstrand

Kjell-André Honerud til Marstrand fra DLA Piper

HonerudMarstrand fortsetter veksten og styrker sitt team innen entreprise, offentlig anskaffelser, eiendom- og OPS-prosjekter.  Kjell-André Honerud fra DLA Piper blir ny partner og daglig leder i Marstrand Advokatfirma.

Marstrand er et rådgivningsfirma bestående av en konsulent- og en advokatvirksomhet som sammen bistår prosjektorienterte virksomheter. Selskapet kombinerer en analytisk tilnærming med omfattende erfaring fra ulike næringer. Målet er å bli Norges mest komplette fagmiljø innen prosjektfaget.

– Kjell-André Honerud er anerkjent for å være en av landets mest erfarne advokater innen entreprise, offentlig anskaffelser, eiendom og OPS-prosjekter. Vi er svært fornøyde med at Kjell-André har valgt Marstrand, noe som bekrefter attraktiviteten av et tverrfaglig miljø bestående av både ingeniører, økonomer og jurister, sier Geir Bergersen, daglig leder i Marstrand AS. -Vi har ambisjoner om videre vekst og vil fortsette rekruttering i tiden fremover.

– Det er den tverrfaglige satsningen som er hovedgrunnen til at jeg har valgt å gå til Marstrand, poengterer Kjell-André Honerud. – Bygg- og anleggsbransjen står overfor store utfordringer.

Konfliktnivået er for høyt, og på flere områder er det en ukultur blant bransjeaktørene. Bransjen må tenke nytt; prosjektets interesser må stå i fokus og være førende foran aktørenes særinteresser. Marstrand rigger seg for å være i front av denne utviklingen. Med kjernekompetanse innen prosjektfag og juss vil vi kunne bistå både byggherrer og leverandører på best mulig måte.

– Jeg gleder meg til å komme i gang for fullt, sier Honerud. Han har vært partner i DLA Piper siden 2017 og i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen/Torkildsen Tennøe siden 2001. Honerud er utdannet ved Universitetet i Bergen og startet å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet med omorganiseringen av Statsbygg og utskillelsen av Entra Eiendom AS i 1998-1999. Deretter jobbet han i Statsbygg før han ble advokat i Føyen & Co ANS/Simonsen Føyen Advokatfirma DA i 2001.

– Vi har mange oppdrag for store byggherrer og entreprenører. Med Kjell-André Honerud på laget kan vi tilby et enda sterkere team til eksisterende og nye kunder, sier Morten Aagaard, jurist og partner i Marstrand. – Han vil klart styrke vår satsning mot bygg- og anleggssektoren. Størrelse, kompleksitet og risiko ved mange bygg- og infrastrukturprosjekter krever koordinert tverrfaglig rådgivning, sier han.

For ytterligere informasjon:

Geir Bergersen, partner Marstrand og daglig leder Marstrand AS, mobil 917 38 725 og e-post: geir.bergersen@marstrand.no

Morten Aagaard, partner Marstrand, mobil 905 53 579 og e-post:
morten.aagaard@marstrand.no

Kjell-André Honerud, partner Marstrand og daglig leder Marstrand Advokatfirma, mobil 93 05 84 80 og e-post: kjell.andre.honerud@marstrand.no