Marstrand, nå et Miljøfyrtårn!

Vi er stolte av å nå være et miljøfyrtårn!

Nå har Marstrand fått fysisk bevis på at vi er Miljøfyrtårnsertifisert! Sammen med 32 andre statlige, kommunale og private virksomheter var Sara og Karen var i Rådhuset for å delta på et to timers formelt program ledet at divisjonsdirektør Signe Nyhuus i Bymiljøetaten. Vi fikk flere spennende faglige innlegg underveis og avsluttet med et kulturelt innslag fra studenter ved Musikkhøgskolen.

Diplomet ble utdelt av byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Stor takk til Sara som har vært vår interne prosjektleder for å få denne milepelen på plass! Hun har nå fått  fikk montert diplom-miniatyren i lokalene våre i Oslo.

En sertifisering er et godt utgangspunkt for å synliggjøre en bevissthet.

Marstrand skal drive en sunn virksomhet med et bevisst og aktivt ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Bærekraft skal være en fundamental del av vår daglige drift og prosjekter, og vi skal jobbe langsiktig og systematisk med kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.

Vi i Marstrand ønsker å etterleve både egne og myndighetspålagte krav og så langt det er mulig måle og evaluere alle bærekraftstiltak vi gjennomfører for å sikre systematikk for samordning og oppfølging av miljøarbeidet.

Vi vil sikre høy miljøbevissthet og -kompetanse i hele selskapet, både internt og gjennom våre tjenester. Arbeidet med bærekraft omfatter alle i Marstrand, og alle er kjent med hva våre prinsipper for bærekraft innebærer. Vi fører åpne, konstruktive og proaktive dialoger med våre samarbeidspartnere, leverandører og andre interessenter for å redusere miljøpåvirkning.

Marstrand skal ikke, verken direkte eller indirekte, medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Dette gjelder både internt i selskapet og prosjekter og i samfunnet øvrig.