Ny flyplass Bodø / Avinor

Konsernstyret i Avinor har vedtatt utbygging av ny lufthavn i Bodø. Et samarbeid mellom Bodø kommune, Forsvaret og Avinor har ledet frem til at Avinor vil bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029. Kostnadsrammen for utbyggingsprosjekt er 7,2 milliarder.

Marstrand i samarbeid med Advansia skal lede utbyggingen på vegne av Avinor. Vi gratulerer Avinor med investeringsbeslutningen og gleder oss nå til gjennomføringen. Dette er et utrolig komplekst og spennende prosjekt!

Les Avinors pressemelding her.

Les om prosjektet her – Ny lufthavn Bodø.