Marstrand vokser!

Nå har Kari-Elisabeth Skotnes og Diana Sliciute startet hos oss! Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Kari-Elisabeth Skotnes, director i Marstrand

Kari-Elisabeth har bred og lang erfaring med bistand til offentlige og private oppdragsgivere knyttet til bygge- og anleggsprosjekter. Dette omfatter arbeid med kontraktstrategier, offentlige anskaffelser, forhandlinger, utarbeidelse og bistand under gjennomføring av prosjekterings-, byggeleder-, rådgiver- og entreprisekontrakter, samt tvisteløsning. Hun har arbeidet med samtlige entreprisemodeller. Kari-Elisabeth har holdt en rekke kurs knyttet til offentlige anskaffelser, bygge- og anleggskontrakter og forvaltningsrett, samt utarbeidet malverk, prosessbeskrivelser og veiledere for offentlige og private oppdragsgivere.

Diana har 10 års erfaring fra arbeidslivet som byggeleder, KU, KP og prosjektleder i offentlig sektor blant annet innenfor rehabiliteringsprosjekter i portefølje av sykehjem. Hun har god kjennskap til Oslo kommunes prosjektgjennomførings modell og er Prince 2 Foundation sertifisert.

Hun er utdannet som bygningsingeniør med spesialisering innen konstruksjonsteknikk ved OsloMet.

Diana har bl.a. erfaring med:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Koordinator utførende
  • Koordinator prosjekterende
  • Anskaffelser
  • Kravspesifikasjonsprosesser

Diana Sliciute, manager i Marstrand