Marstrand vokser!

Nå har Steinar Nilsen og Glenn Steenberg startet hos oss! Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Steinar Nilsen,  senior manager i Marstrand

Steinar Nilsen begynte i Marstrand 1. april

Steinar Nilsen har mastergrad med spesialisering i økonomisk analyse fra NHH, og flere sertifiseringer i prosessledelse, kostnadsestimering, og prosjektledelse (PMP / PRINCE2). Han har mer enn 10 års erfaring med investeringsprosjekter – kort oppsummert: 4 år i Jernbaneverket, 4,5 år i WSP og 2,5 år i Metier OEC.Steinar har omfattende erfaring i rollen som oppdragsleder og prosessleder for bl.a. usikkerhetsanalyser, økonomiske og finansielle analyser, KVU, ekstern kvalitetssikring (KS1 / KS2), og ellers rådgivning knyttet til verdioptimalisering, eierstyring og prosjektstrategier, prosjektgjennomføring, kontrakt og organisering. Han brenner for analyse og problemløsning med en nysgjerrig tilnærming – det å drive frem gode beslutninger og forbedringsprosesser basert på interessentinvolvering, fakta og analyser som passer – gjerne også med en god dose sunn fornuft.

Glenn Steenberg er sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU og kommer nå fra Dovre Group der han har vært avdelingsleder, partner og fagdirektør de siste 9 årene. Han har tidligere også jobbet i Statoil, Dovre (1. gang), Reitan Servicehandel, Holte consulting og NTNU/Concept.

Glenn har mye erfaring med statens prosjektmodell og ekstern kvalitetssikring, og har i tillegg til en lang rekke kvalitetssikringer også utarbeidet konseptvalgutredninger, gjort etterevalueringer og drevet følgeforskning knyttet til store offentlige prosjekter. Han har bred erfaring fra det offentlige, og kjenner særlig godt FIN, KMD, JD, KD og Oslo kommune. Han har også vært ansvarlig for en del rammeavtaler som omfatter usikkerhetsstyring, kvalitetssikring og utredning med blant annet Bane NOR, Statnett, Statsbygg, Avinor, Oslo kommune, Lørenskog kommune, Skatteetaten og JD. Han har også jobbet operativt med prosjektstyring og prosjektledelse innen Subsea O&G, offshore vindkraft, telekom og bygg. Har i tillegg fasilitert mye usikkerhetsanalyser på kost og tid, evaluert kontraktsmodeller, revidert kvalitetssystemer og diverse rådgivning. Har erfaring med de fleste sektorer, men aller mest veg, jernbane, bygg, nettutvikling og Olje og gass. Har også jobbet mye med graderte byggeprosjekter.

Glenn Steenberg, partner i Marstrand