Marstrand vokser!

Tre nye spennende medarbeidere er bragt om bord – velkommen!

Magnus Røsjø begynte i Marstrand 1. oktober.

Magnus er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har sin spisskompetanse knyttet til kvalitetssikring av prosjekter før investeringsbeslutning, samt økonomiske analyser innen usikkerhetsstyring.

Magnus har god kjennskap til Oslo kommunes og statens investeringsregime (KS1/KS2), og er sertifisert prosessleder for usikkerhetsanalyser fra NTNU. Han har deltatt i og ledet flere samfunnsfaglige utredninger innen energi, miljø og samferdsel – ofte med ansvar for det metodiske rammeverket i oppdragene.

Magnus har en strukturert tilnærming til utfordringer i prosjekter. En fellesnevner fra Magnus sine prosjekter har vært å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag på egnet måte, uavhengig av type kunde.

Kai Haakon Kristensen begynte i Marstrand 1. oktober.

Kai Haakon har lang erfaring med prosjektarbeid som rådgivende ingeniør, entreprenør, konsulent, byggherre og forsker. Han har jobbet både i det private næringsliv og i offentlig forvaltning.

Kai Haakon er utdannet sivilingeniør i konstruksjonsteknikk og har også en doktorgrad i prosjekteringsledelse, begge grader fra NTNU. Arbeidserfaringen spenner fra rådgivning, prosjektledelse, prosjekteringsledelse, innkjøp- og anleggsledelse, personalledelse og ledelse av forskningsprosjekt.

Hege Ousland begynte i Marstrand 1. november.

Hege har lang erfaring som leder og fagansvarlig fra ulike bransjer. Hun har jobbet i alt fra bransjeorganisasjoner, til kommersielle utviklingsprosjekter og børsnoterte selskap, hvor ansvarsområdene har favnet utvikling og implementering av strategi for konsept, merkevarer og prosjekt med erfaring fra hele verdikjeden.

Hege har en evne til å jobbe med detaljene samtidig som overordnet strategi. Hun trives med å være en pådriver, og har en styrke i å jobbe på tvers av fagområder og ivareta involverte parter og kommunikasjon.

Hege har en Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen strategi, endringsledelse og organisasjonsutvikling samt markedsøkonomi.