Marstrand vokser!

I januar har både Petter Skjelsbæk og Charlotte Q. Hauge startet hos oss! Dette blir bra!

Petter Skjelsbæk, director i Marstrand

Petter Skjelsbæk har erfaring som planleggingsleder, prosjektleder og prosjekteier for urbane vei og baneprosjekter, samt omfattende ledererfaring fra prosjekteringsvirksomheter. Han har jobbet med infrastruktur og kollektivtransportprosjekter for både stat, kommune og private utviklere, og har erfaring med prosjekter fra utrednings- til gjennomføringsfase. Petter erfaring og kompetanse innen planlegging av vei-, bane og kollektivtransport på utrednings- og reguleringsplannivå. Han har god kjennskap til Oslo kommunes og Statens investeringsregime og inngående kjennskap til prosjektstyringsregimene til bl.a. Statens vegvesen og håndbok R760.

Ring meg om du lurer på noe om ledelse, veier og gater, buss, trikk, prosjektorganisering, prosjekteringskontrakter eller kvalitetssikring.

Charlotte har en M.Sc. innen Markedsføringsledelse fra Høyskolen Kristiania, og er PRINCE2 Foundation sertifisert. Charlotte har erfaring fra å lede og koordinere tilbudsarbeid på en effektiv og resultatorientert måte innen både offentlig og privat sektor.

Charlotte er en strukturert, løsningsorientert og positivt person.

Charlotte Q. Hauge, tilbudskoordinator i Marstrand