Marstrand er en spisset virksomhet bestående av et konsulentselskap og et advokatfirma som sammen gir rådgivning til prosjektorientert virksomhet. Vi sikrer gode prosjekter, både innen digitalisering, omstilling og fysiske prosjekter.

Marstrand er norsk og eid av de ansatte. Vi dekker et bredt spekter av tjenester i alle prosjektfaser.

Vi er et tverrfaglig miljø med ulik bakgrunn, utdannelse og erfaring. Vi består av bl.a. økonomer, ingeniører og advokater. Sammen skaper vi et av Norges sterkeste fagmiljø innen prosjektfaget.