-vi sikrer dine prosjekter

Oslo Solar

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet skal være miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet, vil utfordre gjeldende høyhusstrategi og byutvikling, samt bidra til sosial bærekraftig utvikling av området Grønland/Nedre Akerselva. Gjeldende konsept er basert på vesentlig energiproduksjon basert på solceller på tak og fasader, naturlig ventilasjon, muligens massivtre konstruksjoner og har som mål å bli et forbilde-prosjekt; FutureBuilt Zero. Arealprogrammet er på ca. 44.000 kvm BTA. Som en del av avklaringsfasen er det vurdert rehabilitering og ombruk. Prosjektet ligger i et belastet område i byen og arbeide med sikkerhetsstrategien favner bredt og inkluderer blant annet også Crime prevention through environmental design (CPTED) som ledd i gevinstrealiseringen. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2026, og planforslag sendes inn sommeren 2021.

– Lilletorget har en helt spesiell plass i Oslo ved Akerselven og Vaterlandsparken. Viktige bygg som Oslo Plaza, Oslo Spektrum og Posthuset er Lilletorgets naboer, og landets største kollektivknutepunkt, Oslo S, er to minutter unna. Her vil vi bygge et ikonisk og innovativt bygg hvor miljøinnovasjon, arkitektur og byutvikling går hånd i hånd, sier Kristin Haug Lund som er direktør prosjekt og teknisk i Entra.

Marstrands bidrag:

Alexander Rutle var prosjektleder og ansvarlig for utvikling og front end engineering & design, prosjektstyring og analyse, bistand til etablering av prosjekteierstyringsprosess og tilpasset prosjektmodell.

Prosjekteringsledelse, samt utarbeidelse av gjennomførings- og kontraktsstrategi.

Morten Aagaard og Marie Askjem Barstad  utvikler gjennomføring- og kontraktstrategi, Kristian Roderburg bidrar i et oppdrag med å forbedre økonomistyring i Entras prosjekter. Paul Torgersen og Håvard Skaldebø har levert kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse i 2 omganger som grunnlag for konseptvalg.

Kunde:

Entra

Kundebeskrivelse:

Entra er et eiendomsselskap som tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg. Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Entras satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Prosjektansvarlig Marstrand:

Alexander Rutle // 41442810 // alexander.rutle@marstrand.no