Beste praksis prosjektledelse:

Politiets helikopter levert til rett tid og under budsjett