Mestring av uforutsigbare forutsetninger og omgivelser for virksomheter og prosjekter

Er VUCA et attraktivt alternativ?

Skrevet av: Jon Lereim

Dagens og morgendagens virksomheter vil i stadig større grad være preget av turbulente og uforutsette endringer med stor kompleksitet og usikkerhet. Dette gjelder både på geopolitisk og makronivå, så vel som i daglig virksomhetsledelse og i ulike prosjektporteføljer.

Skal man bare la omgivelsene diktere vår tilværelse?

Ambisjonen må heller være å mestre slike ekstreme forhold på best mulig måte, og ha modeller og verktøy som gjør det mulig å være i førersetet for slike brutale endringsløp. I den sammenheng er det etablert en metodikk som stadig får større bruk med betegnelse VUCA.