computer

Uten egne data er du bare en med meninger, – en synser

Kloke ord fra W. Edwards Deming, en av de store ledestjerner innen ledelse.

Vi leser til stadighet i media at både private og offentlige prosjekter blir forsinket, dyrere enn planlagt og sliter gjerne med kvalitetsproblemer i driftsfasen. Hva som skal til for å lykkes finnes det tusenvis av bøker på, men allikevel er det alt for ofte at prosjekter ikke lykkes. Hva med å lære av de som lykkes, -følge boken?

Forbløffende ofte innser ikke byggherren at det trengs prosjektkompetanse på byggherrens side som matcher prosjektets utfordringer. For mange byggherrer er større og/eller kompliserte prosjekter noe man håndterer bare en sjelden gang og det er ikke mulig å bygge opp og vedlikeholde kompetanse i egen organisasjon. Resultatet er at byggherren er ikke i stand til å stille de riktige spørsmål og iverksette de riktige tiltak tidsnok for å oppnå det han vil med investeringen, og prosjektet lykkes ikke med å oppfylle målsettingene.

Hvordan skaffe seg egne data

Uten egne data er alt rett, en må ha noe å måle mot.

For de aller fleste type prosjekter finnes det erfaringer fra tidligere som har mange likhetstrekk med det man skal i gang med. De viktigste er:

  • Kostnadsdata, både investerings- og driftskostnader
  • Gjennomføringstid
  • Kontraktstrategi
  • Kontraktstype
  • Organisering

En god byggherre starter prosessen med å skaffe seg et godt datagrunnlag, et godt «benchmark».

Hvordan etablere en kompetent byggherreorganisasjon

Den hyppigste mangelen i byggherreorganisasjoner er tung prosjekterfaring fra byggherrerollen. Et byggherreperspektiv er en helt nødvendig kompetanse, erfaring fra kun entreprenørsiden eller driftssiden er ikke nok.

Hvordan vi kan hjelpe

Vi har lang erfaring i etablering av gode «benchmarks» for prosjekter samt personer som kan styrke byggherreorganisasjoner.

Marstrand AS arbeider operativt og tilbyr prosjektfaglig og juridisk rådgivning før, under og etter prosjektgjennomføringen. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Innlegget er skrevet av Håvard O. Skaldebø i Marstrand AS