-vi sikrer dine prosjekter

Campus ÅS

Prosjektbeskrivelse:

Campus Ås er den hittil største utbyggingen innenfor universitets- og høgskolesektoren i Norge og er et samlokaliseringsprosjekt der Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Prosjektet omfatter også samlokaliseringen av Veterinærinstituttet til Ås.

Prosjekt campus er en prosjektorganisasjon som er opprettet på brukersiden i forbindelse med prosjektet Campus Ås, hvor Statsbygg er byggherre. Bygget består av åtte bygninger som er fordelt mellom Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Bygningene inneholder fasiliteter som dyrehospital, laboratorier, forsøksdyrlokaler, administrasjon, undervisningslokaler og mye mer.

Marstrands bidrag:

Trond Furuberg og Kristian Roderburg har vært tilknyttet NMBUs prosjektorganisasjon.

Trond Furuberg har hatt rollen som sjef for NMBUs prosjektorganisasjon med særlig ansvar for å ivareta NMBUs interesser som fremtidig operativ byggeier, bl.a. kommunikasjonen mellom utbyggingsprosjektene og NMBU sin linjeorganisasjon, og koordinering av brukermedvirkningen i bygge og utstyrsprosjektet.

Kristian Roderburg har hatt roller som prosjektplanlegger og delprosjektleder. Der har han hatt ansvar for blant annet koordinering av aktiviteter med Statsbygg, medansvarlig for porteføljestyring av IKT-porteføljen, prosesskartlegging, planlegging og gjennomføring av funksjonstester og virksomhetstester og opplæring.

Olav Nakken og Ove Vassbø har vært tilknyttet Statsbygg sin prosjektorganisasjon.

Olav Nakken har hatt rollen som prosjektleder for interim drift og vært fungerende spesialrådgiver i sluttfase og ved ferdigstillelse.

Kunde:
Statsbygg/NMBU

Kundebeskrivelse:

STATSBYGG:
Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

NMBU:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er et norsk statlig universitet. Det ligger i Ås i Akershus og er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingsstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har 5 000 studenter og 1 500 ansatte. Frem til 2020 vil universitetet ha en egen campus for de veterinærmedisinske miljøene i Oslo, før det samlokaliseres på Ås.

Prosjektansvarlig Marstrand:

Trond Furuberg // 92804215 // trond.furuberg@marstrand.no