SERTIFISERT SAMSPILLSLEDER.

Marstrand lanserer sertifiseringsordning innen samspillsprosjekter – «Sertifisert samspillsleder».