Eksamen for Sertifisert Samspillsleder.

Krav til å ta eksamen:  

 • Dokumentere basiskunnskap i prosjektledelse 
  • Volum tilsvarende 5 kursdager. Kan være e-læring
  • Dokumentasjon ved kursbevis  
 • Dokumentere erfaring med prosjektvirksomhet. 
  • Fem års erfaring fra arbeid i prosjekter
  • Dokumentasjon ved CV  
 • Ha tatt alle moduler i kursprogrammet «sertifisert samspillsleder» 
  • Dokumentasjon ved kursbevis 

Sertifisert samspillsleder HotSpot figur