EVALUERING OG VALG AV TEAM.

Kursbeskrivelse:

De fleste er enige om at det er menneskene som er den største suksessfaktoren for et prosjekt. Et godt team handler ikke bare om summen av den enkeltes kunnskap og erfaring, vi må også jobbe godt sammen. Det er derfor viktig å vite hva som kjennetegner et godt team og sikre at man får dette i prosjektet – vi kaller det et høyt presterende team.

Det er en fordel om «Grunnkurs i samspillprosjekter» er gjennomført i forkant av workshop. Grunnkursene består av en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter, og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres. 

Hvis vi ikke har satt opp endelig dato , meld interesse. Når vi har nok interesse setter vi opp et kurs og sjekker med deg om datoen passer.

sertifisert samspillsleder workshop 1