Strategisk rådgivning og utredning
Prosjekteierstyring
Analyse og beslutningsstøtte
Kvalitetssikring
Alternativanalyser
Usikkerhetsanalyser
Prosjekt- og programledelse
Prosjektstyring
Forprosjekt
Kostnadsestimering
Ressurser
Gjennomføring
Kontraktstrategi
Konkurranser
Kontrakter
Dokumentasjon
Urasjonell drift
Forhandlinger
Juridisk rådgiving
Avtaler
Offentlige anskaffelser
Prosjektjuss
Tvisteløsning
Prosedyre

EKSPERTISE

FYSISKE
PROSJEKTER

DIGITALE PROSJEKTER

RÅDGIVNING

ANSKAFFELSER

Tidligfase

Design to cost

Vanskeligstilte prosjekter

Komplekse prosjekter

Samspills-
kontrakter

Smidig gjennomføring

HVEM JOBBER VI FOR?

BYGG OG ANLEGG

Vi bistår store og små entreprenører, samt byggherrer og rådgivere

OLJE, GASS OG ENERGI

Våre medarbeidere har operativ erfaring fra store oljeserviceselskap

OFFENTLIG SEKTOR

Vi bistår det offentlige med kontraktstrategi, kvalitetssikring og anskaffelser

INDUSTRI

 Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike industrivirksomheter

NOEN REFERANSEPROSJEKTER