Høyt Presterende Team som innovasjonskraft .

Det er et kjempepotensial for økt forretningsverdi  med høyt presterende team som innovasjonskraft.

Alle fremtidstrender viser at  skalerbar verdi vil bli skapt av tverrfaglige team i samspillet mellom mennesker, teknologi, struktur og forretningsmodeller, der det myke møter det harde.

Men, det er ikke nok å si og skrive ned ambisjonene om hvordan man skal nå målene, det gjelder å evne å skape dette samspillet på ekte, sørge for god flyt og ta ut potensialet i organisasjonen gjennom å utøve autentisk lederskap.

Prosjekt Norge, NTNU og Marstrand tok derfor initiativ til et utviklingsprogram der målet var å akselerere utvikling av innsikter for å samle praktiske råd om hvilke forutsetninger som skal til for å skape høyt presterende team.

Innsiktene våre er ærlige – vi sier det som det er: Alle sier de bygger høyt presterende team – men få gjør det i praksis, fordi man ikke evner hvordan eller er villig til å investere i forutsetningene om hva som virkelig skal til for å ta ut potensialet i team.

Vi ønsker derfor å utfordre etablert praksis og tankesett. Her deler vi våre innsikter og gir noen enkle råd om hvilke forutsetninger som skal til for å skape høyt presterende team for ledere på alle nivåer.

Det er opp til deg hva du gjør med rådene, men spør deg selv en ting før du leser videre:

Hva er din ambisjon for innovasjon og for å ta ut potensialet i din organisasjon?

Det er opp til deg  om du vil investere nok for å utløse innovasjonskraften som ligger i høyt presterende team.

                                            #deterfolkadetkommeranpå

Snakk med Geir om hvordan du kan ta ut potensialet av din organisasjon!