Sortering av bildemateriell

Vi i Marstrand er opptatt av prosjektstyring, og vi har derfor utviklet en programvare som sorterer prosjekters video- og bildedokumentasjon 

I Marstrand benytter vi aktiv prosjektstyring gjennom alle prosjektets faser for å sikre at prosjektet leveres til rett kost, tid og kvalitet. En del av denne prosjektstyringen er kontinuerlig dokumentasjon av produksjonen gjennom hele prosjektet i form av bilder og video. Dette fordi bilder og video er en dokumentasjon av produksjonen som pågår i øyeblikket og de viser utviklingen fra dato til dato. 

«Et bilde og en video sier mer enn tusen ord» 

Marstrand ønsket derfor å systematisere denne dokumentasjonen bildene og videoen gir, og å øke verdien av bildene og videoen gjennom å fremstille dem på en systematisk måte som gir større verdi av deres informasjon.  

Hva gjør programvaren med bildene og videoen? 

Programvaren deler opp videoen i bilder og sorterer alle bildene på sted og tid i et rutenett som da utgjør en mosaikk av det fulle prosjektet for hele utførelsesfasen. Denne mosaikkfremstillingen kan benyttes til: 

 • å se hva som har skjedd på et bestemt sted eks. hendelse 1 over en tidsperiode gjennom å flytte visningsvinduet langs tids-aksen. 
 • å se hva som har skjedd på et bestemt tidspunkt med å flytte visningsvinduet langs steds-aksen.  
 • å følge produksjonen som skjer over en tidsperiode eks. hendelse 2, som kan være bygging av bru, vei eller annen linjeproduksjon som bytter både sted og tid.  

Hva benytter Marstrand programmet til og hva bidrar det med? 

Marstrand jobber aktivt med prosjektstyring i prosjekter som er helhetlig ledet av Marstrand. Vi leverer i tillegg prosjektstyring som en egen tjeneste i en rekke oppdrag i alle prosjektfaser, som for eksempel i anleggsprosjekter, byggeprosjekter og vedlikeholdsprosjekter. I disse prosjektene kan vi typisk benytte programmet til å dokumentere, måle og styre: 

 • produksjon og produktivitet 
 • ressursbruk og plassbehov
 • endringer og tillegg
 • plunder og heft 

I disse prosjektene bidrar programmet med å forenkle og effektivisere prosjektstyringen gjennom:   

 • å skape en helhetlig oversikt over hva som har skjedd i prosjektet  
 • å visualisere fremdriften i prosjektet.  
 • å visualisere produksjonen i prosjektet.  
 • å visualisere ressursbruken i prosjektet.  
 • effektiviserer gjennomgangen av bildene betydelig gjennom muligheten å kunne se over hundrevis av bilder på kort tid. 

Spør gjerne om en demo og hvordan programmet kan benyttes til dokumentasjon i ditt prosjekt! 

Hvis du har spørsmål om programmets funksjoner eller bruken av det for å dokumentere, måle og styre ditt prosjekt, er det bare å kontakte en av Marstrands lidenskapelige fageksperter.