Samspillsledelse.

Med mulighet for sertifisering

Marstrand tilbyr muligheten for å sertifisere seg til samspillsleder innen samspillsprosjekter. I samarbeid med Quality Norway, Lasse Simonsen og Arne Scott tilbyr vi nå sertifiseringsløp bestående av tre kursmoduler og en avsluttende eksamen. 

Vi har bistått utallige prosjekter og jobbet med tilsvarende ulike varianter av modeller. Vårt sertifiseringsløp tydeliggjør hvordan man lykkes med samspill som gjennomføringsmodell basert på felles kunnskap og forståelse. Vi hjelper deg å sikre at dine samspillprosjekter lykkes hver gang!