Advokat.

Marstrand Advokatfirma AS opererer som en vanlig advokatvirksomhet, men våre advokater kjennetegnes av at de har god prosjektforståelse.

Advokatene tar gjerne med seg spesialistkompetanse fra konsulentvirksomheten inn i oppdragene. Vi har lav terskel for å tilby kundene et tverrfaglig team som gir raske og gode løsninger.

Advokattjenester