Hei! Vi er
Marstrand.

Prosjekter er per definisjon tverrfaglige.

Hos oss finner du derfor advokater, økonomer, ingeniører og folk med bakgrunn fra organisasjon og kulturbygging. Det er i grensesnittene mellom disse ulike fagområdene at gode prosjekter skapes!

Vi følger deg helt til mål!