Kjetil Kvaal

prosjektleder
leder Trondheim

INTRODUKSJON