ledig stilling

Rådgiver til Trondheimskontoret

RÅDGIVER TIL TRONDHEIMSKONTORET

Marstrand søker rådgiver til Trondheimskontoret!

Marstrand er i vekst, og vi leter etter deg som ønsker å være med og bygge opp vårt Trondheimskontor. Du bør ha god kjennskap til bygg- og anleggsnæringen innen både privat og offentlig sektor. Vi kan tilby en spennende stilling i et selskap i vekst, med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du skaper din egen arbeidsplass sammen med dyktige og dedikerte kolleger.Som konsulent i Marstrand har du mulighet til å jobbe med:

 • ledelsesrådgivning for eiere av komplekse prosjekter
 • kontraktsrådgivning i samråd med Marstrands egen advokatvirksomhet
 • prosjektledelse og -styring av prosjekter der vi er engasjert av byggherre
 • videreutvikling av metode for å sikre at Marstrand leverer kvalitet hver gang

Søk hvis du:

 • har faglig kompetanse og praktisk erfaring innen bygg- og anleggsnæringen fra privat og offentlig sektor. Vi er også interessert i deg som har bakgrunn fra prosjekter innen havbruksnæring eller vindkraftutbygging
 • har erfaring med ulike gjennomføringsmodeller – gjerne samspill- og/eller allianseprosjekter
 • trives i en variert hverdag med ulike oppgaver og problemstillinger
 • har en rasjonell og løsningsorientert tankegang
 • er interessert i å identifisere og utvikle nye muligheter for bedriften
 • har gode samarbeidsevner og liker å engasjere, motivere og dyktiggjøre menneskene rundt deg
 • har høgskole-/universitetsutdannelse

Vi kan friste med:

 • sjansen til å være med og forme et selskap i rivende utvikling
 • et unikt sammensatt fagmiljø bestående av bl.a. økonomer, ingeniører og advokater
 • utfordrende og interessante arbeideroppgaver
 • eget ansvar, med god faglig støtte
 • konkurransedyktige vilkår og fordeler

Arbeidssted vil være Trondheim, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Om arbeidsgiveren

Marstrand er et rådgivningsfirma bestående av et konsulent- og et advokatfirma som bistår prosjektorienterte virksomheter. Selskapet kombinerer en analytisk tilnærming med omfattende erfaring fra ulike næringer, og har vært en pådriver i det norske markedet for økt bruk av samspillskontrakter i bygg- og anleggsnæringen. Kontraktstypen har hatt stor suksess, og blitt ønsket velkommen av både byggherrer og entreprenører. Marstrand har etablert flere rammeavtaler med sentrale kunder i Trondheimsregionen.
Vi beholder de beste hodene fordi vi har det gøy på jobb, og fordi vi jobber med spennende prosjekter der våre ansatte gis mulighet til faglig utvikling gjennom leveranser av høyeste kvalitet til våre kunder. Marstrand er eid av de ansatte og har en utpreget delekultur.

Sammen skaper vi et av Norges sterkeste fagmiljø innen prosjektfaget.

Frist for å søke på stillingen: 10. februar
Søknad og CV vurderes fortløpende og kan sendes til karriere@marstrand.no

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Mirjam (901 62 961) eller Olav (916 30 116). Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Figur PNB kostnadsestimering

AACEI Norway, Marstrand AS og beste praksis innen kostnadsestimering

Av Paul TorgersenHåvard O. Skaldebø og Ove Vassbø, Marstrand AS

 

«Hva koster denne investeringen?» er et spørsmål som stilles av alle ansvarlige ledelser. Dessverre er det et faktum at investeringen koster mer, ofte mye mer, enn det man trodde. Er overskridelsen stor nok, kan det i verste fall spøke for bedriftens overlevelse.

For å lykkes må prosjekter – fra og med tidligfase – styres basert på fortløpende måling av prosjektets kostnader. Uten måling ingen styring. Kostnadsstyring består derfor av følgende:

 1. Måling – Rett kostnadsestimat: God kostnadsestimering fordrer strukturert og tverrfaglig arbeid ledet av personer med estimeringskompetanse. Estimering er et fag og må gjennomføres i henhold til anerkjent «beste praksis».

 2. Styring – Kompetent gjennomføring av prosjektet basert på fortløpende måling: Med riktig forståelse av kostnadsnivået og usikkerhet, kan prosjektledelsen iverksette tiltak for å redusere avvik i forhold til budsjett.

Rapporten «Kostnadsutvikling i store statlige investerings-prosjekter fra KS1 til KS2», skrevet av Morten Welde (NTNU) har et par interessante utsagn: «Blant de prosjektene hvor det er mulig å sammenlikne kostnadsestimat i KS1 (ved konseptvalg) med estimatet i KS2 (etter forprosjektet), så har økningen i snitt vært på om lag 40 prosent i faste kroner…» og «Det dermed mangler en rød tråd for prosjektenes kostnad fra KS1 til KS2». Rapporten sier ikke noe eksplisitt om hvordan kostnadsestimatene er dokumentert, men mangel av en «rød tråd» kan indikere svak styring.

Eksempel Politiets nasjonale beredskapssenter

Det er mulig å styre prosjektomfang og kostnader i fasen mellom KS1 og KS2. I prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter var mandatet å skape mest mulig beredskap innenfor en absolutt kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner. I prosjektet for (2016 – 2017) og videre under gjennomføringsfasen (2018 – 2020) har hyppig kostnadsestimering (månedlig) iht. «beste praksis» vært avgjørende for å holde prosjektet innenfor kostnadsrammen. Figuren viser kostnadsutviklingen fra KS1 til KS2 og videre i gjennomføringsfasen. Sort linje viser kostnadsmålet. Gul linje viser prognosen (forventningsverdien). Figuren illustrerer også hvordan usikkerheten har blitt redusert i tråd med økt modenhet i prosjekteringen.

 

Figur PNB kostnadsestimering

Figur 1. kostnadsutviklingen fra KS1 til KS2 og videre i gjennomføringsfasen

 

Konseptvalget bidro til den største kostnadsbesparelsen. Optimaliseringsfokus i forprosjektet tok kostnadene ytterligere ned med 15 prosent, slik at man hadde robusthet i forhold til kostnadsmålet. KS2 vurderte kostnadsusikkerheten noe større enn prosjektet selv. I første del av gjennomføringsfasen tok man i henhold til styringsmodellen, inn ny funksjonalitet for om lag 100 millioner kroner fra plusslisten fordi man synliggjorde kontroll. I sluttfasen av prosjektet har man opplevd kostnadsøkninger, men ikke større enn at man leverer godt innenfor avtalt kostnad.

Estimeringen har blitt utført i henhold til AACEIs beste praksis 34R-05 Basis of Estimate.

AACEI Norge og anbefalt beste praksis

Vi er alle medlemmer av AACEI, en ideell organisasjon, hvor medlemmene på dugnad har utviklet en rekke anbefalte praksiser, såkalte (RP) innen prosjektstyringsfagene. AACEI Norway Section ble stiftet i 1993 og har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet.

Vi vil slå et slag for noen sentrale RPer for kostandsestimering. For dokumentasjon av kostnadsoverslag gjeder Recommended Practice (RP) No. 34R-05 Basis of Estimate. Den anbefaler at kostnadsestimatet dokumenteres som følger:

 

INNHOLD

1.       Gyldighet og formål

2.       Styrende dokumenter

3.       Sentrale begreper og definisjoner

4.       Estimeringsprosessen

5.       Sjekkliste

6.       Oppbygging av kostnadsestimatet

7.       Basisforutsetninger

8.       Tillegg for uspesifisert

9.       Korreksjonsfaktorer

10.     Verktøy

11.     Prosjektnedbrytingsstruktur (pns)

12.     Omstrukturering av kostnadsoverslag for prosjektstyring

13.   Omstrukturering av kostnadsoverslag for usikkerhetsanalyse

14.   Bemanningsprognoser

15.   Hovedtidsplan

16.   Kuttliste og handlingsplan

17.   Dokumentasjon av estimatet og versjonskontroll

18.   Kvalitetssikring

a.        Sidemannskontroll

b.        Benchmarking (sammenligning med lignende gjennomførte prosjekter)

19.   Vedlegg

 

 

Vi i Marstrand hjelper deg gjerne med å komme i gang.

Kontakt Paul Torgersen, Håvard O. Skaldebø eller Ove Vassbø, Marstrand AS for en uforpliktende prat om hvordan.

 

Les flere artikler