Kontraktstrategi.

Målet med en god kontraktstrategi er å optimalisere verdi. Det er grunn til å anta at forskjellen på en god og dårlig kontraktstrategi utgjør 10-20 % av prosjektets totale kostnad.

Kontraktstrategien løser hvordan prosjektet skal GJENNOMFØRES gjennom kontrakter og hvordan prosjektorganisasjonen skal STYRE AKTØRENE gjennom kontraktene.

Kontraktstrategi utvikles gjennom en helhetlig og systematisk prosess – utvikle alternativer og vurderer hvilket alternativ som best ivaretar prosjektets premisser – sammen med de rette folka(ene)! Nysgjerrig på dette? Se videoen under.