Marstrand og Kystverket bygger skipstunnel

Kystverket skal bygge verdens første fullskala skipstunnel, og Marstrand er med på laget! Stadlandet har Norges høyeste forekomst av stormdøgn, enkelte år er det faktisk mer enn hundre. Dette værharde landskapet har i lang tid skapt utfordringer for trafikken langs kysten.

Ved å etablere en ny gjennomgående farled vil Stad skipstunnel sikre at skipstrafikken kan seile forbi Stadlandet med økt fremkommelighet og redusert fare for ulykker. Prosjektet vil også legge til rette for mer godstransport på sjøen, og redusere klimagassutslippene ved transport i dette området.

Marstrand, med Baseline på laget, har vunnet en rammeavtale for Kystverket på kontraktsrådgivning for Stad skipstunnel. Rammeavtalen gjelder for både anskaffelses- og byggefasen, og omfatter blant annet utarbeidelse av kontraktsstrategi, anskaffelsesplaner, konkurransegrunnlag og løpende kontraktsoppfølging.