Marstrand bistår NND med risikobasert ledelsessystem

Marstrand har sammen med våre britiske samarbeidspartnere inngått en mangeårig rammeavtale med Norsk nukleær dekommisjonering om bistand til utarbeidelse av et risikobasert ledelsessystem. Oppdraget gir store muligheter for kunnskapsutveksling på tvers av bransjer og sektorer, samt en mulighet for å styrke den norske kompetansen på nukleære systemer.