Vi tror ikke på superhelten som løser alt!

Marstrand har startet overgangen fra et oppstartsselskap til en strategisk organisasjon.

Av Stian Olsen, AdvokatWatch

Marstrand, med kontorer i Oslo og Trondheim, beskriver seg selv som «et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av et konsulentselskap og et advokatkontor som møtes i prosjektfaget og danner én helhetlig, strategisk prosjektrådgiver».

Selskapet ble etablert i januar 2019 av Morten Aagaard, Olav Nakken, Paul Torgersen og Geir Bergersen. Kort tid etter kom også Kjell-André Honerud inn, som er daglig leder i advokatkontoret i Marstrand.

AdvokatWatch møter Honerud og Karen Riddervold, som er daglig leder for den samlede virksomheten til Marstrand, i selskapets lokaler i Akersgata.

– Flere av grunnleggerne jobbet i selskaper, som hadde internasjonale eiere. De ønsket å starte noe norskeid, med spisskompetanse på strategisk prosjektledelse, sier Riddervold om bakgrunnen for etableringen av Marstrand.

– Det er der de største prosjektene befinner seg

I dag omsetter Marstrand samlet for over 120 millioner kroner i året. Den største delen av omsetningen kommer fra bygg- og anleggsbransjen, der selskapet primært jobber på byggherresiden.

– Det er i den bransjen de største prosjektene befinner seg, sier Honerud.

Han kom til Marstrand fra en partnertilværelse i DLA Piper. Han har også bakgrunn som partner i Torkildsen & Co og Føyen Torkildsen.

– Det som gjorde at jeg ønsket å begynne i Marstrand var at det er en bedrift som ønsker å satse tverrfaglig, fordi når man jobber med bygg og anlegg, er jussen bare en del av et større bilde, forklarer Honerud.

Ifølge Honerud har hovedtanken i Marstrand hele tiden vært at man skal tenke konsern, der konsulentene og advokatene ser muligheter sammen.

– Jeg mener vi er unike på den tverrfaglige biten. Selv om vi jobber som et tradisjonelt advokatfirma, så er det veldig kort vei til å få verifisert og ikke minst få mye bredere innsikt i prosjektbistand i Marstrand, sier han.

Han eksemplifiserer med et område, kontrakt og anskaffelser, som formelt er underlagt konsulentselskapet.

– Området er nært tilknyttet advokattjenester og motsatt, og kunne vært lag under ren advokatvirksomhet. Mange advokatkontorer har masse kontrakt og anskaffelser og egen satsing på det, men vi har valgt å legge den under konsulent, for å sikre den tverrfagligheten, sier Honerud.

Utvidet spekteret av tjenester

Honerud beskriver advokatkontoret i Marstrand som et nisjefirma, som har bakgrunn fra hans og Morten Aagaards primærkompetanse, som er offentlige anskaffelser, OPS og entreprise, med hovedvekt på større offentlige bygg- og anleggsprosjekter.

Advokatkontoret har imidlertid den seneste tiden utvidet spekteret av tjenester ved å hente inn partner Christian Eid, som har særskilt kompetanse på næringseiendomsjus.

Inn på partnersiden har også Live Wilhelmsen Lindholm kommet. Hun var tidligere partner i Pacta, som ble lagt ned i fjor. Lindholm har forsterket advokatkontorets posisjon innenfor offentlige anskaffelser og entreprise.

Med Eid og Lindholm på laget, samt noen andre medarbeidere, har antallet advokater økt raskere enn Honerud og Marstrand hadde trodd.

– Vi så for oss å vokse med 1-2 advokater i året, og at vi en gang skulle bli 15, men i dag er vi allerede 13, sier han.

Bestilling fra styret

Karen Riddervold på sin side leder over 70 medarbeidere. Hun kom fra det globale konsulentselskapet WSP i april i fjor. Ni måneder senere overtok hun sjefsstolen i Marstrand, og i sommer takket hun ja til å bli permanent daglig leder i selskapet.

Hun sier hun fikk en klar oppdragsbeskrivelse fra styret da hun tok over etter Geir Bergersen.

– Bestillingen jeg har fått fra styret er å ta utviklingen av Marstrand fra et oppstartselskap i høygir, til en mer strategisk organisasjon, som er profesjonalisert og har fokus på driften i et litt lengre perspektiv, sier hun.

– Men selvfølgelig skal vi søke muligheter og drive med knoppskyting, legger Riddervold raskt til.

Honerud mener Riddervold har hatt en formidabel oppgave med å få strukturert firmaet midt i en pandemi.

– Jeg er imponert over hva du har fått til. Du har blitt kastet inn i det, og enda raskere blitt kastet inn i lederansvaret. Det er en veldig stor tillitserklæring, sier Honerud, og titter i retning av Riddervold.

– For Marstrand har det handlet om å få inn en person, som kunne bringe dette videre, på en systematisk måte. Når et selskap vokser fort, har man sjelden et apparat i forkant, som strukturert får alt på plass. Det er ofte en ryddejobb i ettertid, som Riddervold har gjort på en veldig god måte, roser Honerud videre.

Riddervold sier en av hovedgrunnene til at hun takket ja til å bli daglig leder i Marstrand, er muligheten til å påvirke utviklingen av selskapet.

– Det er spennende å få være med på å forme og bygge et selskap, som er så annerledes i bransjen, sier hun.

Den annerledesheten har Honerud og advokatkollegene i Marstrand fått oppleve på sin måte.

– Vi merker at advokatbransjen tenker på oss som advokatkonsulenter, men kontoret vårt driver stort sett klassisk advokattjenester, selv om vi er i et fellesskap med andre. Innenfor de områdene vi satser på, så er vi fullspektret, påpeker han.

Suksessfaktor

Ifølge Riddervold er Marstrand svært opptatt av å komme inn så tidlig som mulig til kundene, for å gi råd om hvordan de skal lykkes med prosjektene, som for øvrig er både digitale og fysiske.

– Uansett hvilken gjennomføringsmodell man bruker i prosjektene, så er det noen som går veldig bra og noen som ikke går så bra. En av suksessfaktorene med å ha advokat og konsulent så tett sammen, er at man kommer tradisjonelt sett inn på ulike tidspunkt til byggherrene. Her kommer vi, både på advokat- og konsulentsiden, tidlig inn i prosjektet, sier hun.

Riddervold mener tidlig inngang hos byggherrene kan forhindre mange konflikter, som er forventet å oppstå.

Honerud er klar på at selv om Marstrand Advokatfirma bistår i mange rettssaker, så er forretningsområdet å drive proaktiv bistand.

– Vi har ikke noe forretningsmessig interesse av å gå i retten, men vi gjør det, for vi klarer ikke å løse alle konflikter, sier han.

Han viser til at advokatbransjen har bygget opp store avdelinger på tvisteløsninger.

– Vi merker når vi sitter i mekling, at hvis motparten både får til mekling og en lang hovedforhandling, så er det suksesskriterier hjemme hos resten av kollegene. For vår del er det en stor skuffelse hvis ikke klarer å løse det i mekling. Vi skal være troverdige på å være proaktive i bistanden, sier Honerud.

– Mange gispet litt i bransjen da lille Marstrand fikk et sånt oppdrag

En annen faktor Riddervold mener er vellykket hos Marstrand, er at selskapet er tjenesteorientert.

– Vi går inn i store prosjekter, med ulike tjenester. Det er ikke de samme personene som er inne hele tiden. Vi tror ikke på superhelten som løser alt. Vi har troen på at man har det kontaktnettverket man har, og så har man en spisskompetanse som man kan levere innmari godt. Da må advokatene og konsulentene i Marstrand kjenne hverandre godt, slik at man velger den som er best egnet til å gå inn i en viss del av prosjektet, sier hun.

– Det vi syns er spennende å se, er at mange timer går på tvers, som gjør at kan gi bedre leveranser. Vi har mulighet til å lære av hverandre. Advokatene kan være med inn i gjennomføring og strategisk planlegging av prosjekter, for å kunne stille de riktige spørsmålene i sine forberedelsessaker. Vi har en forventing om at våre ansatte skal hospitere i ulike prosjekter, for å få den læringen som er nødvendig, sier Riddervold.

Honerud er enig med Riddervold.

– Alle advokatene jobber i deler av konsulentvirksomheten, og jobber inni prosjektene. De må lære seg bransjen og faget, før man kan bli en god advokat her, sier Honerud.

Et av de virkelig store prosjektene advokatene og konsulentene i Marstrand jobber med for tiden, er utbyggingen av Bodø lufthavn for Avinor, som selskapet realiserer i team med Advansia. Rundt ti personer fra Marstrand deltar i byggherreorganisasjonen, som har en egen etasje i bygget i Akersgata.

– Mange gispet litt i bransjen da lille Marstrand fikk et sånt oppdrag sammen med Advansia. Vi er for små til å vinne de store rammeavtalene alene. Vi samarbeider med alle, sier Riddervold.

Hun utdyper hvorfor samarbeid eksternt er viktig for Marstrand.

– Som kunnskapsbedrift har vi et ansvar for å drive utvikling innenfor bransjen prosjektledelse. Når vi sier at prosjekt forener oss, må vi i fellesskap drive forskning for å bidra til å utvikle hele bransjen. Vi vil se på andre dimensjoner, vi vil dele raust av vår kompetanse, og vi vil bruke penger og tid på strategiske initiativer, sier Riddervold.

Sikter mot trivselsstørrelse

Selv om omsetningen til Marstrand økte betraktelig i fjor sammenliknet med 2020, ble det knapt igjen penger på bunnlinjen. Det forklarer Riddervold og Honerud, med investeringer i nye lokaler, samt investering i nye medarbeidere.

– Det å ha en stor vekst blant ansatte innebærer at det er en investering. Regnskapsmessig var ikke 2021 noe spesielt godt år for Marstrand, sier Honerud.

– Er det aktuelt med kontorer i andre byer?

– Vi driver med knoppskyting, det er spennende tider, så det vil tiden vise, sier Riddervold, med et smil.

– Vi har også datterselskaper vi jobber med. Vi ser få begrensinger, så lenge det er relatert til hovedtanken med prosjekt, tilføyer Honerud.

Honerud forteller at selskapet ønsker å vokse videre, men ikke i samme takt som de har gjort hittil.

– Vi skal befeste posisjonen vår som en foretrukket samarbeidspartner på prosjekt. På advokatvirksomheten vil vi være foretrukket samarbeidspartner på bygg og anlegg særskilt, sier Honerud.

– Verken konsulentselskapet eller advokatvirksomheten har som mål å vokse i himmelen. Om noen år er vi kanskje 100 medarbeidere, og da har vi funnet en god trivselsstørrelse, som også gjør at vi er attraktive på de oppdragene vi ønsker å jobbe med, avslutter han.