MARSTRAND OG MENON ECONOMICS SKAL DE NESTE FIRE ÅRENE BISTÅ NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING MED UTREDNING OG ANALYSE

Marstrand AS har i partnerskap med Menon Economics AS vunnet eksklusiv rammeavtale med Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). Avtalen har en verdi på opptil 105 millioner kroner og varighet på opptil syv år.   

NNDs oppdrag består enkelt forklart av to hovedoppgaver, 1) avvikle de norske atomanleggene og
2) håndtere det radioaktive avfallet med blant annet etablering av anlegg for behandling, lagring og deponering. I forkant av gjennomføringen jobber NND med planlegging og utvikling av løsninger som ivaretar alle sider ved samfunnsoppdraget.

Avtalen omhandler utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for konseptvalg, strategier og gjennomføringsplaner i henhold til statens prosjektmodell og utredningsinstruksen, herunder:  

  • Små og store utredninger iht. utredningsinstruksen  
  • Utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) iht. statens prosjektmodell  
  • Gjennomføring av forprosjekt og utarbeidelse av sentralt styringsdokument (SSD) iht. statens prosjektmodell  
  • Samfunnsøkonomiske analyser, ringvirkningsanalyser og lignende  
  • Uavhengig kvalitetssikring av plan- og byggesaksprosesser og konsekvensutredninger utarbeidet av NND.   

Gjennom vårt nasjonale og internasjonale nettverk har vi knyttet til oss flere spesialistselskaper innenfor utredning, analyse og håndtering av atomavfall. Teamet vårt består av:  

– I Marstrand er vi svært stolte og ydmyke over at vår kompetanse og måte å løse kundens prosjekter på har gitt oss fornyet tillit i form av nok en rammeavtale med NND. Vår evne til å finne sammen med de beste i bransjen og skape sterke, tverrfaglige team har igjen vist seg å være en nøkkel til suksess. Med fornyet fokus på kjernekraft i Norge og et evighetsperspektiv på avfallsdeponering, er det viktig at vi skaper løsninger som er varige og tåler skiftende rammebetingelser. Vi gleder oss til å kunne fortsette det gode samarbeidet med NND for å finne den beste og sikreste veien videre for norsk radioaktivt avfall – også for fremtidens generasjoner, sier Petter Skjelsbæk, rammeavtaleansvarlig for Marstrand AS.

Skrevet av Petter Skjelsbæk

Bilde av Petter Skjelsbæk