Signert grønnvaskeplakat

Vi lever i en verden der det er tvingende nødvendig å endre måten vi lever på for å ta vare på jorden og menneskene som bor her. FNs 17 bærekraftsmål setter agendaen, og utfordrer oss alle med ambisiøse mål og retningslinjer. Store og globale problemstillinger kan virke uhåndgripelige, og kanskje gjøre oss maktesløse. Samtidig er det de små grepene som teller, om alle gjør noe.

Bedrifter er utpekt som en av de viktigste bidragsyterne til å løse miljømessige og sosiale utfordringer i samfunnet. Gjennom å iverksette bærekraftig praksis og initiativ som en del av sin kjernevirksomhet, kan de gå foran med gode eksempler i alt fra forretningsutvikling til produksjonsmetoder

Vi i Marstrand ønsker å bidra til å redusere selskapets miljø- og klimapåvirkning, og bidra til en bærekraftig utvikling. Et av disse bidragene er signering av Grønnvaskingsplakaten, og på den måten forplikter vi oss til å fokusere på bærekraftstiltak i egen drift og mot våre kunder.

FAKTA OM GRØNNVASKEPLAKATEN

Grønnvaskeplakaten er et initiativ gjennom Skift, sammen med Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender som har til hensikt å være en rettesnor for bedrifter og virksomheter for å unngå grønnvasking, samt være en læringsarena med fokus på en bærekraftig utvikling av selskaper.

Grønnvasking regnes som misledende markedsføring der produkter og selskaper blir markedsført og kommunisert til forbrukeren som bærekraftig uten at dette er reelt. Dette er med å skape en feilaktig oppfatning hos kunden og kan potensielt resultere i at bærekraftkonseptet blir vannet ut.