Endringsledelse

har-du-img

De fleste organisasjoner vil før eller senere stå ovenfor nye krav som på en eller annen måte nødvendiggjør en endring. I dag krever både teknologisk utvikling og samfunnsutfordringer at organisasjoner må endre seg raskere og raskere, noe som kan være utfordrende for alle i organisasjonen, både ledere og ansatte. I tillegg vet vi at endringsprosessen ikke alltid utvikler seg helt som planlagt, og nettopp derfor er det så viktig å ha evnen til både å forstå og lede endring.