«Plunder og heft» i praksis: Hva skal entreprenørene gjøre?

Det er ikke uten grunn at det engelske ordet «entrepreneur» i tidligere tider var synonymt med «adventurer»[1] – en eventyrer, vågehals. En entreprenør tar gjerne høy risiko og må kunne manøvrere i en jungel av tekniske, økonomiske, prosjektfaglige og juridiske hindre for å lykkes.

De senere årene har «plunder og heft» vært et hett tema i landets domstoler. Etter at Høyesterett i juni 2019 avsa dom i den mye omtalte HAB-saken, finnes det knapt rettspraksis hvor entreprenører blir tilkjent kompensasjon for nedsatt produktivitet.

Denne utviklingen gjør at entreprenører må jobbe mer systematisk og målrettet med problemet. Arbeidet starter allerede før man gir tilbud, fortsetter når man har vunnet anbudet og stopper ikke før arbeidet er ferdigstilt og sluttoppgjøret er omforent.