6 suksessfaktorer for deg som prosjektleder

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode. Selv om prosjekter kan ha et godt utgangspunkt, er alle prosjekter unike. Og det er ingen prosjekter som gjennomføres 100 prosent i henhold til plan. Derfor kan det oppstå utfordringer. Her er noen av suksessfaktorene en kan ha i bakhodet for å møte på minst mulig hindringer.