Aktiv bruk av kvalitetssikring i gjennomføring av prosjekter

Skrevet av Stig Johansen

Som leder i prosjektintensive virksomheter og prosjektleder gjennom de siste 25-30 årene har jeg opplevd mye og gjort meg en del erfaringer både når det har gått bra og når det ikke har gått som forventet.

Basert på egen erfaring så er grunnlaget for at prosjektene skal nå sine mål fundert på flere ulike faktorer, som bl.a.:

  • Prosjekteier og prosjektstyret må legge til rette for effektiv beslutnings- og styringsstøtte
  • Sette sammen et velfungerende prosjektteam
  • Etablere systematikk og metodikk basert på beste praksis standarder, slik som PRINCE2®
  • Sørge for et effektivt samarbeid med bruker- og mottakssiden