Små kommuner velger samspill som gjennomføringsmodell – Hvorfor gjør de det?

Kjetil Kvaal

Av Paul TorgersenMorten AagaardAlexander RutleKjetil Kvaal

Sel kommune signerte i september 2021 en samspillkontrakt med HENT på 179 millioner kroner for bygging av Otta skole og flerbrukshall. Kontrakten er basert på en prosjektutviklingsfase som startet i desember 2020, hvor partene – kommunen, bruker, entreprenør, arkitekt og underentreprenører – sammen har definert prosjekt til riktig innhold, kvalitet og pris. Marstrand har bistått Sel kommune med prosjektledelse i hele prosessen. Flere og flere mindre kommuner velger samspill som gjennomføringsmodell. Hvorfor gjør de det? 

Om samspillet

Oppstart på byggeplass er allerede i september 2021, og skolen skal overleveres i desember 2022, mindre enn 1,5 år etter.   

– Vi har hatt en veldig god samspillsfase, og er glade for at vi nå kan gå videre til å bygge Otta skole og flerbrukshall. Sammen med Sel kommune, dyktige underentreprenører, brukere, arkitekter og rådgivere har vi jobbet frem et godt prosjekt som vi nå ser frem til å realisere, sier prosjektleder Ole Asbjørn Grannes i HENT. 

Prosjektet har jobbet i samspill siden desember 2020. HENT har ledet prosessen sammen med Marstrand, HUS arkitekter og INBY landskapsarkitekter. I tillegg har Sel kommune, lokale underentreprenører, rådgivere og brukerrepresentanter vært med å utvikle prosjektet. 

– For Sel kommune har det vært viktig at det nye skoleanlegget blir et nærmiljøanlegg som også blir brukt utenfor skoletiden. HENT og Marstrand har lagt til rette for at vi i samspillet har skapt et høyt presterende team. Lokale entreprenører har bidratt med faglig kunnskap. Elever, lærere og andre fagansatte fra både barne- og ungdomsskolen har kommet med viktige innspill og ideer til hva den nye skolen, hallen og nærområdet skal inneholde, forteller Per Ivar Dahlum, prosjektleder i Sel kommune i samme melding. Lokal arbeidskraft blir med videre i gjennomføringsfasenLokale entreprenører og rådgivere har vært viktige bidragsytere i samspillsfasen.  

Hvorfor velges en samspillmodell i et slikt prosjekt?

Marstrand ledet oss gjennom en kontraktstrategiprosess hvor ulike modeller ble vurdert med utgangspunkt i særtrekkene i vårt prosjekt og kommunes føringer. For kommunen var det viktig å få et velfungerende bygg, men samtidig også særs viktig å redusere risiko for kostnadsoverskridelser. En tradisjonell gjennomføringsmodell med først å prosjektere og deretter sette ut prosjektet på anbud ville gitt oss større kostnadsrisiko. Med samspill har vi fått optimalisert anlegget både funksjonelt og bygningsmessig samtidig som entreprenøren har kalkulert og oppdatert oss på prisen. Både brukeren og entreprenøren har nå et helt annet eierskap til underlaget enn tilfellet ville vært i en priskonkurranse. Risiko for kostnadskrevende endringsarbeider er dermed liten. I tillegg har det gitt oss en større fleksibilitet til å håndtere utfordringer i prosjektet når de oppstår. I stedet for tradisjonell endringsbehandling, har vi fokus på å løse utfordringene sammen og dermed minimere uønskede kostnader til det beste for prosjektet.  

Vår erfaring som en liten kommune med begrenset spisskompetanse på anskaffelser av denne størrelse er at man i stor grad er avhengig av trygghet for de valgene som blir gjort. Samspillsmodellen har gitt kommunen mulighet til å forankre løsningsvalg og samtidig oppnå forutsigbarhet i prosjektets kostnadsnivå. Dette var viktig for å kunne utvikle prosjektet i tråd med forventninger, skape trygghet i politisk behandling og for å få prosjektet realisert. 

Flere og flere mindre og mellomstore kommuner velger Marstrand til å bistå

Marstrand har nå hjulpet en rekke mindre og mellomstore kommuner med å realisere byggeprosjekter; eksempelvis Malvik kommune, Verdal kommune og Stjørdal kommune. I september 2021 valgte Fauske kommune Marstrand som prosjektledere for realisering av Sjunkhatten Folkehøgskole. Dette er et prosjekt med store ambisjoner bl.a. på universell utforming og bærekraft, samtidig som budsjettet er begrenset. I tildelingen sies det: 

Marstrand gir en utførlig redegjørelse for deres forståelse av bakgrunnen for prosjektet, og prosjektets særegenheter. Videre gjennomgang av alle faser i prosjektet, hvor generell prosjektmetodikk er knyttet konkret opp mot dette prosjektet. Redegjørelsen viser at leverandøren har en svært god forståelse av hva oppdraget går ut på, hva som er viktig for oppdragsgiver, og viser til en oppdragsforståelse som balanserer viktige målsetninger og ønsker oppdragiver har opp mot budsjettramme. 

Leverandøren og tilbudte hovedressurs viser med dette en svært god forståelse av oppdraget, konseptet Sjunkhatten Folkehøgskole og universell utforming. 

Vi i Marstrand hjelper deg gjerne med å komme i gang.

Kontakt Paul TorgersenMorten AagaardAlexander Rutle eller Kjetil Kvaal i  Marstrand AS for en uforpliktende prat om hvordan.

Les flere artikler