Hvordan kan Marstrand hjelpe deg å hente ut verdipotensialet i din virksomhet?

Figur Lær mer VU_ potensial_2
Et virksomhetsutviklingsoppdrag vil ofte gjennomføres i tre steg, ofte i form av flere iterasjoner etter tema eller utviklingsområde. Parallelt med disse stegene så vil vi veilede og støtte de lederne som må gå i front for endringen, samt bistå med nødvendig kompetanseheving og mentoring av involverte personer.