Samspill.

Samspill er en aktuell gjennomføringsmodell for prosjekter som har gitt optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og som sikrer godt samarbeid – selve essensen i samspill.

Alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres med en integrert organisasjon. Det som også er spesielt med samspill er at partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell – de deler gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god samarbeidskultur.