Hva er en konseptvalgutredning (KVU)?

En KVU står for “Konseptvalgutredning” og er en systematisk prosess i offentlig planlegging i Norge.

Den brukes for å vurdere ulike løsninger og konsepter for større prosjekter eller tiltak, som for eksempel veier, jernbaner, eller andre infrastrukturprosjekter. Gjennom en KVU undersøkes ulike alternativer grundig for å kunne velge den mest hensiktsmessige løsningen før man går videre med detaljert planlegging og gjennomføring av prosjektet.

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Ved hjelp av grundige vurderinger og analyser øker man sannsynligheten for suksess.

Det legges til grunn at store statlige investeringsprosjekter gjennomføres med følgende faseinndeling: