Utfordrende å skape en sammensveiset kultur.

Nisjefirmaet Marstrand vil ikke være som de andre i bransjen, og mikser advokater og konsulenter i ett selskap. Målet er en flat selskapsstruktur, færre stive skuldre og spesialiserte tjenester innen bygg og anlegg.

Man hadde en hovedidé om å forene juss, økonomi og teknisk rådgivning, først og fremst rettet mot prosjektrelatert virksomhet. Ved å kombinere de tre fagområdene kan man gi mye bedre og tyngre rådgivning, mener Kjell-André Honerud.
For tre år siden ble nisjefirmaet Marstrand etablert som et kombinert konsulentselskap og advokatfirma. Selv om advokatfirmaet er skilt ut som en egen virksomhet, drives Marstrand som ett konsern. Honerud er daglig leder for advokatbiten.
– Vi så at når byggherrer, entreprenører eller andre hadde et behov, var ofte ikke jussen det mest sentrale. Det var veldig få aktører som forstod kompleksiteten mellom det juridiske rammeverket og prosjektutvikling, og som dermed kunne tilby et helhetlig produkt.

INGEN LUKKEDE DØRER
Advokatfirmaet Marstrand består av tolv advokater med hovedfokus på offentlige anskaffelser, entrepriserett og fast eiendom. Selv om de er små, går rekrutteringen godt, ifølge den daglige lederen.
– Vi har en veldig flat selskapsstruktur. Når vi får inn traineer, er det mange som reagerer på at det er helt annerledes her. Mindre stivt og formelt,
man kan spise lunsj med alle og det er ingen lukkede dører. For vår del er det sånn vi ønsker å ha det. Det er nok blandingen av konsulenter og advokater sammen som gjør at man får brutt opp miljøet på en helt annen måte.
I Marstrand sitter alle de ansatte i åpent landskap uten faste plasser, med konsulenter og advokater blandet. Landskapet er grovt sett delt i to,
inkludert en roligere sone, og det er rikelig med stillerom. Ved store rettssaker, booker advokatene et møterom og lager seg et såkalt «war room».

DROPPER JAGET
Honerud forteller at de merkbart skiller seg ut i rekrutteringsmarkedet.
– De ferskeste som viser interesse for oss, er veldig opptatt av fag- og bransjedelen. De er ikke
bare opptatt av å bli fullmektig. De vil jobbe med noe de er interessert i, med bransjefaget, sier han.
– Vi har også bra med søknader fra godt erfarne som kommer fra store firmaer. De er gjerne lei av å være nummer 144 på lønningslisten, og ønsker en annen hverdag. Jeg tror vi fremstår mer troverdig på å kunne tilby en balansert hverdag. Vi har andre faktureringskrav.
– Vi vil ha de flinke folkene som ønsker å ha et liv ved siden av jobben. Det er viktig for kulturen, fortsetter Honerud. – Det er ikke alle som klatrer
karrierestiger for å bli partner i et av de store advokatfirmaene. Det er gjerne andre ting de heller vil prioritere mer, hvert fall så lenge de kan få noe som
er spennende faglig til en god og trygg økonomi, men uten å slite seg ut fysisk og psykisk på jobb.

KULTURKRÆSJ
Kombinert selskap til tross, er Honerud klar på at de også er et advokatfirma som tilbyr tradisjonelle advokattjenester. Å arbeide så tett på konsulenter,
går ikke alltid knirkefritt.
– Særlig det å skape en såpass sammensveiset kultur som vi ønsker, kan være utfordrende. Advokatkulturen er annerledes enn konsulentkulturen.
Det må man bare erkjenne. Vi har andre parametere som vi måles opp mot. Ser man den utenfra, oppleves ofte advokatbransjen merkelig, konservative og sær, sier Honerud.
– Skal man da drive advokatfirma og tiltrekke seg de beste ressursene, kan man ikke kaste på båten at man nettopp er et advokatfirma. Vi faller ikke sømløst inn i konsulentvirksomheten. I tillegg arbeider jo advokatene annerledes enn konsulentene. En konsulent kan leies ut til en kunde over lenger tid, mens advokater kan bistå ti forskjellige kunder på én dag. Det er kun på de største sakene at vi kan ha eksklusive advokatressurser. Det tette samarbeidet med konsulentene byr også på habilitetsutfordringer.
– Eksempelvis hvis advokatene i en rettssak henter bistand fra en konsulent hvorpå motparten påpeker at man har henvendt seg til en kollega. Det kan være en utfordring for den objektive troverdigheten. Det må vi være veldig bevisst på, understreker Honerud.
Samtidig understreker han at det nettopp er samarbeidet mellom advokatene og konsulentene som får Marstrand til å skinne.
– Der vi kommer til vår fulle nytte er der kundene kjøper en full pakke med tjenester. Men når tjenestene blir stykket opp og delt, er det ikke alltid
vi klarer å få de gevinstene vi ønsker.

Artikkelen er skrevet av Thea N. Dahl og ble publisert i Advokatbladet september 2022.