Team Marstrand/Advansia skal lede utbyggingen Ny Lufthavn Bodø

Avinor skal bygge ny flyplass 0,9 km sør og 1,4 km vest for dagens rullebane. I tillegg til ny rullebane, skal det bygges ca. 35.000 kvadratmeter…