Marstrand og Menon Economics skal bistå med norsk nukleær dekommisjonering

Hva er en usikkerhetsanalyse?